15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Dạ yến thảo

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Dạ yến thảo kép mix

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Dạ yến thảo sọc

15,000
15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Dâu tây bốn mùa

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Dâu tây đen

15,000
-40%

*** Hạt giống The Xanh ***

Dâu tây đỏ

10,000 6,000
-40%

*** Hạt giống The Xanh ***

Dâu tây kem

10,000 6,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Dâu tây khổng lồ

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Dâu tây xanh

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Dưa bở siêu ngọt

15,000