Được xếp hạng 5.00 5 sao
15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Dạ yến thảo

Được xếp hạng 5.00 5 sao
15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Dạ yến thảo kép mix

Được xếp hạng 5.00 5 sao
15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Dạ yến thảo sọc

Được xếp hạng 5.00 5 sao
15,000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Dâu tây bốn mùa

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Dâu tây đen

Được xếp hạng 5.00 5 sao
15,000
-40%

*** Hạt giống The Xanh ***

Dâu tây đỏ

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000 6,000
-40%

*** Hạt giống The Xanh ***

Dâu tây kem

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000 6,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Dâu tây khổng lồ

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Dâu tây xanh

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Dưa bở siêu ngọt

Được xếp hạng 5.00 5 sao
15,000