*** Hạt giống The Xanh ***

Hành baro (tỏi tây)

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Hành củ trắng nhỏ

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Hành hương xanh

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Hành lá

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Hành pravo

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Hành tây tím

10,000
10,000
10,000
10,000
15,000
10,000
15,000