*** Hạt giống The Xanh ***

Hành baro (tỏi tây)

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Hành củ trắng nhỏ

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Hành hương xanh

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Hành lá

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Hành pravo

Được xếp hạng 5.00 5 sao
15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Hành tây tím

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
15,000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
15,000