*** Hạt giống The Xanh ***

Ớt chuông ngọt

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Ớt ngũ sắc

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Ớt tím

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Rau dền đỏ

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Rau má lá nhỏ

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Rau má lá to

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Rau mầm bông cải xanh

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Rau mầm cải ngọt trắng

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Rau mầm cải xoong

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Rau mầm củ cải trắng

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Rau mầm đậu cove

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Rau mầm đậu hà lan

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000