*** Hạt giống The Xanh ***

Ớt chuông ngọt

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Ớt ngũ sắc

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Ớt tím

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Rau dền đỏ

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Rau má lá nhỏ

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Rau má lá to

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Rau mầm bông cải xanh

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Rau mầm cải ngọt trắng

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Rau mầm cải xoong

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Rau mầm củ cải trắng

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Rau mầm đậu cove

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Rau mầm đậu hà lan

10,000