15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Việt quất

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Việt quất đỏ

10,000
15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Xà lách baby

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Xà lách chịu nhiệt

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Xà lách xoăn tím

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Xà lách xoong – Cải xoong

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Xác pháo đỏ

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Xác pháo xanh

15,000

A - Z

Xô thơm

15,000