*** Hạt giống The Xanh ***

Cây bắt mồi

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cỏ ba lá

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cỏ đổi màu

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cỏ đuôi thỏ

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cỏ lá gừng (lá tre)

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cỏ lông heo

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cỏ may mắn

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cỏ nhung nhật

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cỏ thảm

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Mười giờ mix

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Mười giờ mỹ

10,000
10,000