*** Hạt giống The Xanh ***

Cà rốt

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cà rốt đen – Củ scor

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cà rốt mini

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cà rốt nhiều màu

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cà rốt tím

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Củ cải dài đỏ

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Củ cải đen

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Củ cải đỏ khổng lồ

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Củ cải ngựa

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Củ cải ruột đỏ

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Củ cải tím tròn

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Củ cải tím tròn mini

15,000