*** Hạt giống The Xanh ***

Atiso đỏ – bụp dấm

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Atiso xanh

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Bạc hà chocolate – mint

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Bạc hà xanh – PEPPERMINT

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Bắp cải mini

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Bắp cải tím

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Bắp cải trái tim

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Bí siêu ngọn

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cải bắp F1

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cải bắp nhăn F1

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cải bẹ dưa

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cải bẹ dún

10,000