*** Hạt giống The Xanh ***

Atiso đỏ – bụp dấm

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Atiso xanh

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Bạc hà chocolate – mint

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Bạc hà xanh – PEPPERMINT

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Bắp cải mini

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Bắp cải tím

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Bắp cải trái tim

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Bí siêu ngọn

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cải bắp F1

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cải bắp nhăn F1

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cải bẹ dưa

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cải bẹ dún

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000