*** Hạt giống The Xanh ***

Cải rổ

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cải su hào

Được xếp hạng 5.00 5 sao
15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cải thảo chịu nhiệt

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cải thảo tím

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cải thảo xanh

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cải thìa

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cải xanh mỡ

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cải xoăn tím

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cải xoăn xanh

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

A - C

Càng cua

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
15,000