Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Hành hương xanh

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Hành lá

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Hành pravo

Được xếp hạng 5.00 5 sao
15,000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Húng chanh

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Húng lủi – bạc hà âu

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Húng tây

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Măng tây tím

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Măng tây xanh

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Mồng tơi

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000