*** Hạt giống The Xanh ***

Bạc hà chocolate – mint

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Bạc hà xanh – PEPPERMINT

10,000