*** Hạt giống The Xanh ***

Bắp cải mini

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Bắp cải tím

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Bắp cải trái tim

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cải bắp F1

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cải bắp nhăn F1

10,000