*** Hạt giống The Xanh ***

Bầu Eva (Bầu vú)

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Bầu hồ lô

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Bầu hồ lô mini

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Bầu lai F1

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Bầu sao quả dài

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Bầu sao quả ngắn

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Bầu thiên nga

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Bí đao khổng lồ

10,000