*** Hạt giống The Xanh ***

Cà chua bi cao cây

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cà chua bi đen

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cà chua bi lùn đỏ

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cà chua bi socola

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cà chua bi tím

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cà chua bi vàng

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cà chua chanh vàng

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cà chua chuối đỏ

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cà chua đen

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cà chua đen khổng lồ

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cà chua khổng lồ

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cà chua lê đỏ

10,000