*** Hạt giống The Xanh ***

Cà chua bi cao cây

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cà chua bi đen

Được xếp hạng 5.00 5 sao
15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cà chua bi lùn đỏ

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cà chua bi socola

Được xếp hạng 5.00 5 sao
15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cà chua bi tím

Được xếp hạng 5.00 5 sao
15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cà chua bi vàng

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cà chua chanh vàng

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cà chua chuối đỏ

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cà chua đen

Được xếp hạng 5.00 5 sao
15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cà chua đen khổng lồ

Được xếp hạng 5.00 5 sao
15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cà chua khổng lồ

Được xếp hạng 5.00 5 sao
15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cà chua lê đỏ

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000