*** Hạt giống The Xanh ***

Cà rốt

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cà rốt đen – Củ scor

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cà rốt mini

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cà rốt nhiều màu

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cà rốt tím

15,000