*** Hạt giống The Xanh ***

Cà bát tím

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cà da ếch

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cà pháo tím

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cà pháo trứng trắng

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cà pháo xanh

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cà tím dài

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cà trắng dài

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cà xanh dài

15,000