*** Hạt giống The Xanh ***

Cà bát tím

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cà da ếch

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cà pháo tím

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cà pháo trứng trắng

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cà pháo xanh

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cà tím dài

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cà trắng dài

Được xếp hạng 5.00 5 sao
15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cà xanh dài

Được xếp hạng 5.00 5 sao
15,000