*** Hạt giống The Xanh ***

Cải bẹ dưa

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cải bẹ dún

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cải bẹ trắng

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cải xanh mỡ

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000