*** Hạt giống The Xanh ***

Cải bẹ dưa

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cải bẹ dún

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cải bẹ trắng

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cải xanh mỡ

10,000