*** Hạt giống The Xanh ***

Cải bó xôi chịu lạnh

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cải bó xôi chịu nhiệt

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cải ngồng

10,000