*** Hạt giống The Xanh ***

Cải thảo chịu nhiệt

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cải thảo tím

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cải thảo xanh

10,000