*** Hạt giống The Xanh ***

Chanh dây

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Chanh leo

15,000