*** Hạt giống The Xanh ***

Chuối đỏ

Được xếp hạng 5.00 5 sao
15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Chuối mini

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Chuối tiêu đỏ

Được xếp hạng 5.00 5 sao
15,000