*** Hạt giống The Xanh ***

Cỏ ba lá

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cỏ đổi màu

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cỏ đuôi thỏ

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cỏ lá gừng (lá tre)

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cỏ lông heo

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cỏ may mắn

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cỏ nhung nhật

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cỏ thảm

10,000