*** Hạt giống The Xanh ***

Củ cải dài đỏ

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Củ cải đen

Được xếp hạng 5.00 5 sao
15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Củ cải đỏ khổng lồ

Được xếp hạng 5.00 5 sao
15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Củ cải ngựa

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Củ cải ruột đỏ

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Củ cải tím tròn

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Củ cải tím tròn mini

Được xếp hạng 5.00 5 sao
15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Củ cải trắng

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Củ cải tròn đỏ

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Củ cải tròn mix màu

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Củ cải tròn vàng

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000