*** Hạt giống The Xanh ***

Củ cải dài đỏ

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Củ cải đen

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Củ cải đỏ khổng lồ

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Củ cải ngựa

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Củ cải ruột đỏ

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Củ cải tím tròn

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Củ cải tím tròn mini

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Củ cải trắng

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Củ cải tròn đỏ

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Củ cải tròn mix màu

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Củ cải tròn vàng

10,000