*** Hạt giống The Xanh ***

Dưa chuột baby

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Dưa chuột gai

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Dưa chuột nhật

10,000