*** Hạt giống The Xanh ***

Dưa bở siêu ngọt

Được xếp hạng 5.00 5 sao
15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Dưa gang da ếch

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Dưa hấu oval

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Dưa hấu tí hon

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Dưa lưới LS

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Dưa lưới ruột xanh

Được xếp hạng 5.00 5 sao
15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Dưa lưới vàng

Được xếp hạng 5.00 5 sao
15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Dưa thơm hàn quốc

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Pepino

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000