*** Hạt giống The Xanh ***

Dưa bở siêu ngọt

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Dưa gang da ếch

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Dưa hấu oval

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Dưa hấu tí hon

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Dưa lưới LS

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Dưa lưới ruột xanh

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Dưa lưới vàng

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Dưa thơm hàn quốc

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Pepino

10,000