*** Hạt giống The Xanh ***

Baby hồng

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Baby mix

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Baby trắng

10,000