*** Hạt giống The Xanh ***

Cúc anh mix

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cúc bách nhật

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cúc bất tử mix

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cúc cầu vồng

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cúc châu phi

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cúc chi mix

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cúc chi trắng

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cúc daisy đỏ

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cúc đài loan

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cúc huân chương

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cúc lọ lem

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cúc lobelia

10,000