*** Hạt giống The Xanh ***

Hồng bạch

Được xếp hạng 5.00 5 sao
15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Hồng bụi (tỉ muội)

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Hồng cầu vồng

Được xếp hạng 5.00 5 sao
15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Hồng leo

Được xếp hạng 5.00 5 sao
15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Hồng ri ba tư

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Hồng thân gỗ

Được xếp hạng 5.00 5 sao
15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Hồng tím

Được xếp hạng 5.00 5 sao
15,000