*** Hạt giống The Xanh ***

Hồng bạch

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Hồng bụi (tỉ muội)

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Hồng cầu vồng

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Hồng leo

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Hồng ri ba tư

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Hồng thân gỗ

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Hồng tím

15,000