*** Hạt giống The Xanh ***

Mào gà búa (đỏ)

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Mào gà lửa

10,000