*** Hạt giống The Xanh ***

Khoai tây

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Khoai tây ba màu

10,000