*** Hạt giống The Xanh ***

Măng tây tím

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Măng tây xanh

10,000