*** Hạt giống The Xanh ***

Khổ qua rừng

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Mướp đắng

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Mướp nhật

10,000