*** Hạt giống The Xanh ***

Nho ngón tay

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Nho pháp

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Nho thân gỗ

15,000