*** Hạt giống The Xanh ***

Ớt chỉ địa

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Ớt chỉ thiên

Được xếp hạng 5.00 5 sao
15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Ớt chuông ngọt

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Ớt cu tí – Peter

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Ớt đậu đũa

Được xếp hạng 5.00 5 sao
15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Ớt hoa hồng

Được xếp hạng 5.00 5 sao
15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Ớt ngũ sắc

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Ớt sừng đỏ

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Ớt sừng vàng châu phi

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Ớt tím

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000