*** Hạt giống The Xanh ***

Ớt chỉ địa

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Ớt chỉ thiên

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Ớt chuông ngọt

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Ớt cu tí – Peter

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Ớt đậu đũa

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Ớt hoa hồng

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Ớt ngũ sắc

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Ớt sừng đỏ

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Ớt sừng vàng châu phi

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Ớt tím

10,000