*** Hạt giống The Xanh ***

Cải cầu vồng

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cải chíp

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cải đuôi phụng

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cải hoa hồng

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cải làn trắng

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cải mèo

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cải nhật

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cải rổ

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cải su hào

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cải thìa

10,000