*** Hạt giống The Xanh ***

Húng chanh

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Húng lủi – bạc hà âu

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Húng tây

10,000