*** Hạt giống The Xanh ***

Rau mầm bông cải xanh

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Rau mầm cải ngọt trắng

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Rau mầm cải xoong

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Rau mầm củ cải đỏ

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Rau mầm củ cải trắng

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Rau mầm đậu cove

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Rau mầm đậu hà lan

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Rau mầm hướng dương

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Rau mầm lúa mạch – lúa mì

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Rau mầm rau muống

10,000