*** Hạt giống The Xanh ***

Rau mầm bông cải xanh

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Rau mầm cải ngọt trắng

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Rau mầm cải xoong

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Rau mầm củ cải đỏ

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Rau mầm củ cải trắng

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Rau mầm đậu cove

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Rau mầm đậu hà lan

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Rau mầm hướng dương

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Rau mầm lúa mạch – lúa mì

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Rau mầm rau muống

10,000