*** Hạt giống The Xanh ***

Su hào khổng lồ

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Su hào tím

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Su hào xanh

10,000