*** Hạt giống The Xanh ***

Súp lơ san hô

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Súp lơ tím

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Súp lơ trắng

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Súp lơ xanh

10,000