*** Hạt giống The Xanh ***

Xà lách baby

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Xà lách chịu nhiệt

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Xà lách xoăn tím

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Xà lách xoong – Cải xoong

10,000