*** Hạt giống The Xanh ***

Bắp cải trái tim

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Bầu Eva (Bầu vú)

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Bầu hồ lô

Được xếp hạng 5.00 5 sao
15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Bầu hồ lô mini

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Bầu lai F1

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Bầu sao quả dài

Được xếp hạng 5.00 5 sao
15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Bầu sao quả ngắn

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Bầu thiên nga

Được xếp hạng 5.00 5 sao
15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Bí đao khổng lồ

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Bí đĩa bay

Được xếp hạng 5.00 5 sao
15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Bí mật

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Bí ngô mini

15,000